Er dagens leger dinosaurer?

– Vi utdanner fremdeles helsepersonell for gårsdagens pasienter, kommenterer LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland. I siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening (nr 9/2015).

Aasland presenterer en omfattende artikkel i The Lancet hvor forfatterne foreslår en modell for å forstå hvorfor vi har havnet der vi er i dag, og som munner ut i ti reformforslag.

Les Olaf G. Aaslands kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 880)i fulltekst her.

Artikkelen/studien han presenterer er Frenk J, Chen L, Bhutta ZA et al. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an independent world. Lancet 2010; 376: 1923-58. Den kan leses i fulltekst her (pdf).