LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Hallusinogener før og nå

– Hallusinogener var i vinden da hippiene og Axel Jensen var aktive i 1960- og 70-årene. Vi står nå kanskje foran en renessanse i forbindelse med psykiatrisk behandling, særlig ved depresjon, skriver Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 4/2020.
Olaf Gjerløw Aaslands kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 388)
25. mars 2020

Olaf Gjerløw Aasland Foto: Legeforeningen