Hva er egentlig direkte pasientarbeid?

- Studier beskriver at tid brukt til direkte pasientarbeid kan ha positiv effekt på behandlingskvaliteten og gi fornøye pasienter og leger. Men man kan spørre seg om det fins en allmenngyldig definisjon av hva leger mener med direkte pasientarbeid, skriver Judith Rosta og Karin Isaksson Rø i tidsskriftet Overlegen.

Overlegen har denne gang en temautgave om tidspress (nr. 4/2017), og i sin kommentarartikkel drøfter LEFO-forskerne Rosta og Isaksson Rø hva som ligger i begrepet "direkte pasientarbeid" med utgangspunkt i våre spørreskjemaundersøkelser til medlemmene i Legepanelet.  

Artikkelen deres (s. 18-19) kan lastes ned via denne lenken eller via vedlegget t.h.