Hvordan snu den negative trenden?

De siste ti årene har norske leger rapportert lavere tilfredshet og økte nivåer av stress og utmattelse.

Den uheldige utviklingen i Norge ser ut til å følge trenden som er vist i internasjonal forskning. Forskere fra Legeforskningsinstituttet og Avdeling for atferdsmedisin ved Universitetet i Oslo har nylig presentert de norske erfaringene.