Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Kartlegger 2 000 allmennlegers praksisI hvilken grad kartlegger og følger allmennlegene opp sine pasienters alkohol- og røykevaner? Ronge K. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1706.
21. november 2011

Legeforeningens forskningsinstitutt og Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) gjennomfører i 2008 og 2009 en undersøkelse blant norske allmennleger. Undersøkelsen foregår i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin.

Les presentasjon av undersøkelsen i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 15/2008 og i Utposten nr. 4/2008: Forskning om rus - kan vi bli bedre?, signert Olaf G. Aasland.

Article in Norwegian. Abstract not available on Pubmed. Contact us for more information.