LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Legers alkoholvaner er i endring

– Legers alkoholbruk er økt de siste årene, men de drikker seg sjeldnere beruset, skriver LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskrift for Den norske legeforening (nr 16/2015), hvor hun bl.a. presenterer en studie som sammenligner legers alkoholatferd i 2000 med 2010.
8. september 2015

Rostas artikkel står på trykk i Tidsskriftets seksjon «Legelivet» (Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1432) og kan leses i fulltekst her.

Article in Norwegian. Abstract is not available. Contact us for more information.