Medisinsk kompetanse i fremtiden

Koronapandemien har satt helsetjenesten på prøve og påvirket synet på medisinsk kompetanse. Bør den også påvirke målene for medisinsk utdanning?

I en artikkel i spalten Legelivet i Tidsskriftet viser rådgiver og ph.d.-stipendiat Cecilie Normann Birkeli i LEFO til en nylig publisert studie der forfatterne stilte tolv spørsmål om revurdering av medisinsk kompetanse. 

Framtidens helsetjeneste vil trolig kreve at leger og annet helsepersonell tilpasser seg nye forhold på en smidigere måte enn mange ville ha forventet da de ble opplært, fremgår det av artikkelen.