LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Medisinstudenter og egenomsorg

Hvordan ivaretar medisinstudenter egen helse? Søker de helsehjelp når de trenger det, og hva tenker de om fremtidig arbeidstid og jobb–hjem-balanse?
17. desember 2020
Pasient sittende i en sofa hos en psykolog. Foto: Istockphoto.com Credit:Pornpak Khunatorn
Andelen førsteårsstudenter som søker hjelp når de har behandlingstrengende psykiske plager har økt gjennom en 20-årsperiode. Foto: Istockphoto.com

I en artikkel av seniorforsker i Lefo, Karin Isaksson Rø vises det til tre studier av og om medisinstudenter i Norge. En av studiene viser at holdningene til hjelpsøking er i endring blant studentene, og at andelen førsteårsstudenter som søker hjelp når de har behandlingstrengende psykiske plager har økt gjennom en 20-årsperiode.

Samtidig viser en annen undersøkelse at studentene gjennom studiet og i praksis på arbeidsplassene sosialiseres til å bli mer tilbakeholdne med selvivaretakelse og hjelpsøking.

Studentene er opptatt av at fremtidig jobb skal kunne gi rom for å ivareta egen helse og jobb–hjem-balanse og etterlyser mer åpenhet om psykiske vansker, både i samfunnet og i helsesektoren.