Når legen trenger helsehjelp

Braaten KE, Ronge K. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2524.

Article in Norwegian.

Abstract is not available in PubMed. Contact us for more information.

Sammendrag/ingress: Etter mottoet «Friske leger gir gode helsetjenester» skal nystiftede European Association for Physician Health hjelpe leger som sliter i jobben.

Artikkelen ble publisert i seksjonen "Aktuelt i foreningen", Tidsskrift for Den norske legeforening. For å lese den i fulltekst, klikk her.