LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Nettoppdateringer fra februar 2012

I forbindelse med at vi har fått nye nettsider og ny publeringsløsning, er det lenker som ikke fungerer som de skal. Feil og mangler ved LEFOs hjemmeside vil bli rettet fortløpende.
9. februar 2012

Det er også meldt om enkelte feilkoblinger, likeens meldinger om at nettsider ikke fins - dette på tross av at de var med i det gamle publiseringssystemet. Noen opplever også at de ikke blir lenket direkte til artikler i fulltekst, der vi oppgir at dette skal være mulig.

Vi beklager og vil fortløpende rette opp i feil. Dette må imidlertid gjøres manuelt, og det er vanskelig å få sjekket alle sidene våre. Det er derfor fint om vi får beskjed dersom du oppdager lenker som ikke fungerer som de skal, og/eller andre sider med feil. Send gjerne e-post til lefo@legeforeningen.no