LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Ny doktorgrad: bedring i utbrenthet og jobbstress

Cand.med. Karin E. Isaksson Rø ved Institutt for medisinske basalfag vil kommende uke forsvare sin avhandling for graden ph.d. Røs avhandling blir den 11. i rekken av doktorgrader hvor Forskningsinstituttet har deltatt.
21. november 2011

Lege og forsker Karin E. Isaksson Rø har funnet bedring i utbrenthet og jobbstress hos leger etter et kort rådgivningstilbud, skriver Universitetet i Oslo (UiO) på sine nettsider. 18. juni 2010 forsvarer hun avhandlingen "Emotional exhaustion and distress after a counselling intervention for physicians. A three-year prospective longitudinal cohort study".

Villa Sana

Leger er vist å ha relativt høy grad av utbrenthet, depresjon og selvmord. Dette er problematisk ikke bare for den enkelte; legens psykiske helse vil kunne påvirke pasientbehandlingen. Tilbud for å forebygge eller hindre utvikling av utbrenthet kan derfor være viktige, men vi trenger studier som viser forløpet av utbrenthet etter slike intervensjoner.

I sin avhandling “Emotional exhaustion and distress after a counselling intervention for physicians. A three-year prospective longitudinal cohort study” beskriver Karin E. Isaksson Rø og medarbeidere oppfølgingen av 227 leger over en treårsperiode. Legene oppsøkte et kort rådgivningstilbud (i form av en 5-6 timer lang samtale i løpet av en dag, eller et fem dagers kurs) ved Ressurssenter for helsepersonell, Villa Sana ved Modum Bad i perioden 2003-05.

Redusert sykefravær

De hadde mer symptomer på utbrenthet og jobbstress enn norske leger generelt ved start, men nivåene bedret seg og var nede på nivå med eller lavere enn for norske leger generelt etter ett år, en bedring som ble opprettholdt også etter tre år.

I oppfølgingsperioden gikk 57 % av legene i samtaleterapi en kortere eller lenger periode. Gjennomsnittlig jobbet legene 1,5 timer mindre i uken enn før rådgivningen og de utviklet mer hensiktsmessige mestringsstrategier. Andel med sykefravær gikk ned fra 35 % til 6 % etter ett år.

Helsefremmende

Resultatene av studien er lovende, da de peker mot at mindre jobbstress og mer hensiktsmessige mestringsstrategier kan lede til mindre utbrenthet. Intervensjoner rettet både mot arbeidsforhold og mot balansen mellom arbeids- og hjemmesituasjon for leger bør derfor utforskes videre. Sammenhengen mellom den rådgivende intervensjonen og endringene vi finner bør undersøkes videre, mener doktoranden.

Avhandlingen blir forsvart 18. juni 2010 kl. 13:15, Nye auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Oslo. Tema for prøveforelesning samme dag kl. 10:15 er ”Et helsefremmende arbeidsliv for leger: fra teorier om utvikling av arbeidsrelatert stress og utbrenthet til forebyggende tiltak”.

Bedømmelseskomiteen har bestått av professor Marie Åsberg, Sektionen för psykiatri, Karolinska Institutet, Stockholm, førsteamanuensis Linn Getz, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, og professor Lars Mehlum, Nasjonalt senter for selvmordsforskning.

Veileder: Professor Tore Gude, Institutt for medisinske basalfag, UiO og biveileder: Professor Olaf G. Aasland, Legeforeningens Forskningsinstitutt.

Les mer:

- Hjelp å få for utbrente leger (Dagens Medisin, papirutgaven 10. juni 2010). Se også artikler signert Karin E. Isaksson Rø ved søk i Forskningsinstituttets publikasjonsdatabase. Avhandlingen finner du som pdf-fil i boksen t.h.