LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien

– Blant fagfolk i psykisk helsevern avdekker en spørreundersøkelse med tenkte kasuistikker at psykiatere mye oftere ville ha brukt tvang enn psykologer, kommenterer LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland og medforfattere i Tidsskriftets utgave nr. 9/2018.
27. juni 2018

– Mange fagfolk ville bryte loven, legger de til (Aasland OG, Husum TL, Førde R, Pedersen R. Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 808-9).

Kommentarartikkelen tar utgangspunkt i studien de samme forfatterne publiserte i mars i år (Aasland OG, Husum TL, Førde R, Pedersen R. Between authoritarian and dialogical approaches: attitudes and opinions on coercion among professionals in mental health and addiction care in Norway. International Journal of Law and Psychiatry 2018; 57: 106-12).