LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Verdikonflikter, rollekonflikter og profesjonell atferd

– Etiske dilemmaer er uunngåelige i medisinsk praksis, og hverdagsdilemmaer kan være vel så viktige som de mer sjeldne, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 2/2018.
31. januar 2018

I sin kommentarartikkel (Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 177) presenterer og diskuterer Bringedal hovedfunn i studien hun og medarbeidere nylig publiserte (Bringedal B, Isaksson Rø K, Magelssen M, Aasland OG. Between professional values, social regulations, and patient preferences: Physicians’ perceptions of ethical dilemmas. Journal of Medical Ethics. Epublisert 18. november 2017).

Originalartikkelen som Berit Bringedal er førsteforfatter for, er basert på data fra LEFOs legepanel og er nærmere omtalt på denne nettsiden – også der med tilgang til fri fulltekstversjon av studien. 

Kommentarartikkelen "Verdikonflikter, rollekonflikter og profesjonell atferd" er publisert i Tidsskriftets seksjon Legelivet og kan leses i fulltekst her.

Les mer:

  • Intervju med Berit Bringedal om studien signert LEFOs forskere: - Legene er uenige om etiske dilemmaer, Mari Rian Hanger, Dagens Medisin, 11.1.2018, s. 30-31 (kun tilgjengelig i papirversjon)