LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Andre publikasjoner - Other publications

Vil profesjonene overleve NPM?

Olaf G. Aasland har anmeldt boken Profesjonsstudier II i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 20/2013.
18. november 2013

Antologien Profesjonsstudier II er redigert av Anders Molander og Jens-Christian Smeby, og ble utgitt på Universitetsforlaget i 2013.

Les anmeldelsen til Olaf G. Aaslands i fulltekst her.