Doktorgrad om utbrenthet hos leger og andre yrkesgrupper

Langballe EM. Burnout in modern work life: Concept and consequences. Examined in different occupational gruops in Norway. Oslo: Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, University of Oslo, 2008.

Dissertation in English - summary of thesis.

Utbrenthet blant åtte ulike yrkesgruppper i Norge er tema for Ellen Melbye Langballes doktorgradsavhandling. Målet var å øke kunnskapen om begrepet utbrenthet og syndromets sammenheng med to viktige helse- og samfunnsmessige problemer i Norge: muskel- og skjelettsmerter, samt jobbrelatert sykefravær.

Langballe forsvarte sin doktoravhandling i april 2008. Arbeidet med avhandlingen ble utført ved Vinderen Distriktspsykiatriske Senter, Diakonhjemmet sykehus, og den ble forsvart ved Psykologisk institutt, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo.  

Inkluderer somatiske aspekter

Utbrenthet har tidligere vært betraktet som et psykologisk syndrom. Resultatene fra denne avhandlingen indikerer at utbrenthet også ofte involverer somatiske aspekter og kan ha viktige sosiale konsekvenser, fremgår det av Universitetets nettsider.

Psykologisk institutt presenterer Langballes avhandling slik:

I 2003 og 2005 deltok over 3000 personer i Norge i en stor spørreskjemaundersøkelse om utbrenthet, deriblant bussjåfører, jurister, leger, sykepleiere, lærere, prester og IT- ansatte. Resultatene ga støtte for at utbrenthet består av tre dimensjoner eller faser; utmattelse, kynisme/distansering og redusert yteevne på jobben. Både for menn og kvinner i alle yrkesgruppene hadde utmattelse moderat til sterk sammenheng med muskel- og skjelettsmerter i hode, nakke, skuldre og rygg. I kontrast til dette var det en middels, men negativ sammenheng mellom kynisme/distansering og muskel- og skjelettsmerter i noen av gruppene. Dette åpner for en diskusjon om kynisme/distansering bør anses som en integrert del av utbrenthetssyndromet eller heller som en form for mestringsstrategi. I de fleste yrkene forklarte endringer i utbrenthetsskårer en relativt stor andel av endring i jobbrelatert sykefravær.

Ellen Melbye Langballes avhandling bygger på disse artikler:

Satsingen på Forskningsinstituttet har hittil resultert i åtte doktorgrader. Les mer her.