LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Doktoravhandlinger - PhD theses

En jobb å leve med?

27. juni 2018
Tuva Kolstad Hertzberg, 2018: En jobb å leve med? - En kvalitativ og kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være en god lege utfordrer balansen mellom jobb og hjem.

Doctors´ job satisfaction during early career and economic recession. Prospective and cross-national studies in Norway and Iceland

31. august 2017
Cand.med. Ingunn Bjarnadottir Solberg ved Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo (UiO), forsvarte 21. august 2017 sin avhandling for graden dr. philos. (doctor philosophiae).

Støttekollegaordningen for leger i Norge sett fra støttekollegenes side. En kvalitativ evaluering

19. desember 2014
Rø KI. Masteroppgave. Oslo: Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, 2014.

Drinking and depression in Norwegian doctors: A 15-year longitudinal study

23. oktober 2012
Psykolog Kjersti Støen Grotmol forsvarte 9. oktober 2012 sin avhandling utgått fra Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Work/home conflict and facilitation: COR (e) relations. A longitudinal study on work-home interaction in different occupational groups in Norway.

10. februar 2012
Innstrand S.T. PhD Avhandling. Trondheim: Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, 2009.

Mental Health Problems among Medical Students and Young Physicians

09. februar 2012
Tyssen R. Dissertation. Oslo: Department of Behavioural Sciences in Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo, 2001.

Suicidal behaviour in some human occupations with special emphasis on physicians and police. A nationwide study

09. februar 2012
Hem E. Selvmordsatferd i menneskebehandlende profesjoner. Doktoravhandling. Oslo: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 2004.

Emotional exhaustion and distress after a counselling intervention for physicians. A three-year prospective longitudinal cohort study

09. februar 2012
Isaksson Rø K. Dissertation for the degree of PhD. Oslo: Department of Behavioural Sciences in Medicine, Instutute of Basic Medical Sciences, Faculty of Medicine, University of Oslo, 2010.

Kvinner i norsk medisin - mot full integrering? En studie av kjønnsdifferensieringen i legers spesialitetsvalg

09. februar 2012
Gjerberg E. Doktoravhandling Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet/Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2002

Side 1 av 2