Doktoravhandlinger - PhD theses

05. mars 2024

Combining Action Research and System Dynamics to facilitate change and improvement processes in healthcare

Paul Holmström, 2023. Try before you fly - smartere måter å jobbe på i helsevesenet ved hjelp av samspillet mellom aksjonsforsknings og simulering.
05. mars 2024

Kollegastøtte for leger

Ingrid Marie Taxt Horne, 2024. Støttekollegaordningene oppfattes som gode lavterskeltilbud, og kan hjelpe leger til å tenke nytt både rundt egne valg og i synet på legenes profesjonskultur. Dette er funn i en ny doktorgrad med veiledere fra Legeforskningsinstituttet.
04. mars 2024

Selvmordstanker, avliving av dyr og hjelpsøking for psykiske problemer blant veterinærer i Norge (NORVET-studien)

Helene Seljenes Dalum, 2023. NORVET-studien er den første som har undersøkt arbeid og psykisk helse hos veterinærer i Norge. Leger er brukt som sammenligningsgruppe i alle artiklene i doktorgraden.
27. juni 2018

En jobb å leve med?

Tuva Kolstad Hertzberg, 2018: En jobb å leve med? - En kvalitativ og kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være en god lege utfordrer balansen mellom jobb og hjem.
31. august 2017

Doctors´ job satisfaction during early career and economic recession. Prospective and cross-national studies in Norway and Iceland

Cand.med. Ingunn Bjarnadottir Solberg ved Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo (UiO), forsvarte 21. august 2017 sin avhandling for graden dr. philos. (doctor philosophiae).
23. oktober 2012

Drinking and depression in Norwegian doctors: A 15-year longitudinal study

Psykolog Kjersti Støen Grotmol forsvarte 9. oktober 2012 sin avhandling utgått fra Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo.
01. juni 2010

Emotional exhaustion and distress after a counselling intervention for physicians. A three-year prospective longitudinal cohort study

Isaksson Rø K. Dissertation for the degree of PhD. Oslo: Department of Behavioural Sciences in Medicine, Instutute of Basic Medical Sciences, Faculty of Medicine, University of Oslo, 2010.
09. februar 2010

Communicating medical prognosis. Concepts, attitudes and practice

Rogg LV. Phd theses. Oslo: Faculty of Medicine, University of Oslo, 2010.
10. februar 2009

Work/home conflict and facilitation: COR (e) relations. A longitudinal study on work-home interaction in different occupational groups in Norway.

Innstrand S.T. PhD Avhandling. Trondheim: Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, 2009.

Side 1 av 2