LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Doktoravhandlinger - PhD theses

En jobb å leve med?

27. juni 2018
Tuva Kolstad Hertzberg, 2018: En jobb å leve med? - En kvalitativ og kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være en god lege utfordrer balansen mellom jobb og hjem.

Doctors´ job satisfaction during early career and economic recession. Prospective and cross-national studies in Norway and Iceland

31. august 2017
Cand.med. Ingunn Bjarnadottir Solberg ved Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo (UiO), forsvarte 21. august 2017 sin avhandling for graden dr. philos. (doctor philosophiae).

Drinking and depression in Norwegian doctors: A 15-year longitudinal study

23. oktober 2012
Psykolog Kjersti Støen Grotmol forsvarte 9. oktober 2012 sin avhandling utgått fra Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Emotional exhaustion and distress after a counselling intervention for physicians. A three-year prospective longitudinal cohort study

01. juni 2010
Isaksson Rø K. Dissertation for the degree of PhD. Oslo: Department of Behavioural Sciences in Medicine, Instutute of Basic Medical Sciences, Faculty of Medicine, University of Oslo, 2010.

Communicating medical prognosis. Concepts, attitudes and practice

09. februar 2010
Rogg LV. Phd theses. Oslo: Faculty of Medicine, University of Oslo, 2010.

Work/home conflict and facilitation: COR (e) relations. A longitudinal study on work-home interaction in different occupational groups in Norway.

10. februar 2009
Innstrand S.T. PhD Avhandling. Trondheim: Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, 2009.

Doktorgrad om utbrenthet hos leger og andre yrkesgrupper

13. september 2008
Langballe EM. Burnout in modern work life: Concept and consequences. Examined in different occupational gruops in Norway. Oslo: Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, University of Oslo, 2008.

Student mobility and the professional value of higher education from abroad

07. juni 2008
Jannecke Wiers-Jenssen: Doctoral thesis at Department of Sociology and Human Geography, Faculty of Social Sciences, University of Oslo, 2008.

Suicidal behaviour in some human occupations with special emphasis on physicians and police. A nationwide study

09. februar 2004
Hem E. Selvmordsatferd i menneskebehandlende profesjoner. Doktoravhandling. Oslo: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 2004.

Side 1 av 2