Doktoravhandlinger - PhD theses

27. juni 2018

En jobb å leve med?

Tuva Kolstad Hertzberg, 2018: En jobb å leve med? - En kvalitativ og kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være en god lege utfordrer balansen mellom jobb og hjem.
31. august 2017

Doctors´ job satisfaction during early career and economic recession. Prospective and cross-national studies in Norway and Iceland

Cand.med. Ingunn Bjarnadottir Solberg ved Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo (UiO), forsvarte 21. august 2017 sin avhandling for graden dr. philos. (doctor philosophiae).
23. oktober 2012

Drinking and depression in Norwegian doctors: A 15-year longitudinal study

Psykolog Kjersti Støen Grotmol forsvarte 9. oktober 2012 sin avhandling utgått fra Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo.
01. juni 2010

Emotional exhaustion and distress after a counselling intervention for physicians. A three-year prospective longitudinal cohort study

Isaksson Rø K. Dissertation for the degree of PhD. Oslo: Department of Behavioural Sciences in Medicine, Instutute of Basic Medical Sciences, Faculty of Medicine, University of Oslo, 2010.
09. februar 2010

Communicating medical prognosis. Concepts, attitudes and practice

Rogg LV. Phd theses. Oslo: Faculty of Medicine, University of Oslo, 2010.
10. februar 2009

Work/home conflict and facilitation: COR (e) relations. A longitudinal study on work-home interaction in different occupational groups in Norway.

Innstrand S.T. PhD Avhandling. Trondheim: Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, 2009.
13. september 2008

Doktorgrad om utbrenthet hos leger og andre yrkesgrupper

Langballe EM. Burnout in modern work life: Concept and consequences. Examined in different occupational gruops in Norway. Oslo: Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, University of Oslo, 2008.
07. juni 2008

Student mobility and the professional value of higher education from abroad

Jannecke Wiers-Jenssen: Doctoral thesis at Department of Sociology and Human Geography, Faculty of Social Sciences, University of Oslo, 2008.
09. februar 2004

Suicidal behaviour in some human occupations with special emphasis on physicians and police. A nationwide study

Hem E. Selvmordsatferd i menneskebehandlende profesjoner. Doktoravhandling. Oslo: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 2004.

Side 1 av 2