Fersk doktorand ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

Konstituert forskningsleder på NSDM og fastlege i Alta, Peder A. Halvorsen, disputerte ved Syddansk Universitet i Odense. Tittel på avhandlingen er Explaining risk reductions in medical practice: Prevention or postponement?

Olaf G. Aasland, leder av Legeforeningens forskningsinstitutt, er medforfatter på en av de fire artiklene som danner bakgrunnen for Halvorsens doktorgradsarbeid (Medical doctors` perception of the "number needed to treat" (NNT). A survey of doctors´ recommendations for two therapies with different NNT. Halvorsen PA, Kristiansen IS, Aasland OG, Førde OH / Forde OH. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2003; 21:162-6).

Hovedveileder har vært Ivar Sønbø Kristiansen, tidligere professor ved Universitetet i Tromsø, melder NSDM på sin nettside. Der beskrives prosjektet slik:

Allmennlege Peder A. Halvorsen har forsket på forståelse av risikointervensjon i forbindelse med tilstander som høyt kolesterol og osteoporose. Dette er tilstander som ikke i seg selv gir symptomer, men som er indikatorer på økt risiko for sykdom. Risikotilstandene kan behandles bl.a med medikamenter slik at risikoen for å bli syk endres. Måten leger beskriver endring i risiko på er ulik, og "number needed to treat" (NNT) er brukt i Halvorsens forskning. 

De fire vitenskapelige artiklene belyser følgende problemstillinger:

  • Er legpersoner sensitive for størrelsen NNT ved ulike sykdommer, medisinutgifter og forskjellige fortolkninger av NNT, når bruk av risikoreduserende legemidler vurderes?
  • Er leger sensitive for størrelsen på NNT når de vurderer å anbefale legemidler med hensyn til forebygging av kardiovaskulær sykdom?
  • Blir legpersoner påvirket av personlig risikoinformasjon når de vurderer hvor lenge de forventer å leve?
  • Reagerer legfolk forskjellig når risikoreduksjoner avklares ved hjelp av NNT, sammenliknet med utsettelse av tidspunkt for at uønsket utfall inntreffer?