LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Doktoravhandlinger - PhD theses

Kvinner i norsk medisin - mot full integrering? En studie av kjønnsdifferensieringen i legers spesialitetsvalg

Gjerberg E. Doktoravhandling Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet/Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2002
9. februar 2012


Doctor´s degree - dissertation in Norwegian. Not available on web.

Contact us for more information.

Doktorgradsavhandling, se omtale i Tidsskrift for Den norske legeforening.