LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1993

Helter og skurker - og faren ved å være lege / Heroes and villains - and the danger of being a physician

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: 1837-8.
15. september 1993

Article in Norwegian.

Editorial - Abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.