1993

15. september 1993

Er leger mer interessert i musikk enn andre yrkesgrupper? / Are physicians more interested in music than other professional groups?

Aasland OG, Kallevik SA. Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: 3737-42.
15. september 1993

Helter og skurker - og faren ved å være lege / Heroes and villains - and the danger of being a physician

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: 1837-8.
23. mars 1993

Legekårsundersøkelsen: Livsstil / Life style

I årgangen fra 1993 var det åtte artikler som gjorde rede for de viktigste elementene i Legekårsundersøkelsen. I tillegg hadde daværende generalsekretær en lederartikkel om temaet: Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: 95, 271, 510-11, 645, 885, 1155. Falkum E. Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: 390-1, 769. Svabø HM. Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: 883.