1994

15. september 1994

Legekårsundersøkelsen. Responsen på spørreskjemaundersøkelsen / A study of the medical society. The response to questionnaire survey

Aasland OG, Falkum E. Tidsskr Nor Laegeforen 1994; 114: 3052-8.
15. september 1994

Legers arbeidstid / Physicians´ working hours

Hofoss D, Gjerberg E. Tidsskr Nor Laegeforen 1994; 114: 3059-63.