LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Vitenskapelige artikler og bokkapitler - Scientific articles and book chapters

Ingenting er så praktisk som en god teori

10. mai 2021
Filosofisk teori om rettferdighet kan, og bør, anvendes i helsetjenesten.

Blir kvaliteten på behandlingen dårligere når legen er utbrent?

28. april 2021
Funn i litteraturen spriker når man undersøker om det er forskjeller i behandlingskvalitet gitt av utbrente leger sammenlignet med andre leger. Det viser en fersk oversiktsartikkel.

Å koble helsepersonells velvære, pasientsikkerhet og organisasjonsendring

15. mars 2021
Det er en økende erkjennelse i helsevesenet at helsepersonells helse og velvære, behandlingsresultater og organisasjonsendringer henger sammen.

Å skape en dynamisk læringsspiral

18. februar 2021
Aktiv deltakelse i klinikknært utviklingsarbeid gir økt konsensus og endringsforslag som integrerer arbeidsplassens kompleksitet.

Legens helse og velvære en viktig faktor i et bærekraftig helsevesen

10. februar 2021
Det er få data om effekten på helse og velvære av ulike spesialistutdanningsprogrammer for leger. Ved en amerikansk akademisk kirurgisk avdeling deltok 98 leger i spesialisering i en studie om disse problemstillingene.

Changes in work stress among doctors in Norway from 2010 to 2019: a study based on repeated surveys

10. november 2020
Legers arbeidssituasjon er i endring. En ny studie basert på Legeforskningsinstituttets legepanel viser en statistisk signifikant økning i andelen høyt arbeidsstress hos fastleger, mens det ikke ble observert økning blant sykehusleger, leger i akademiske stillinger og privatpraktiserende spesialister.

Skaper en dynamisk læringsspiral

21. oktober 2020
Aktiv integrering av medarbeidere skaper en dynamisk læringsspiral. Dette viser artikkelen "Insights gained from a systematic reanalysis of a successful model-facilitated change process in health care " i Wiley Online Library.

Comparing mental distress and help-seeking among first-year medical students in Norway: results of two cross-sectional surveys 20 years apart.

14. september 2020
A study by medical student Nora Ruud and co-authors Lise Tevik Løvseth, Karin Isaksson Rø and Reidar Tyssen shows that there has been a significant increase in mental distress among female medical students over the past 20 years, but also a promising increase in help-seeking among those in need of treatment.

Smittsomme sykdommer blant leger

31. august 2020
Covid-19 har aktualisert debatten om hvor stor smitterisiko det er rimelig at leger, sykepleiere og andre medarbeidere i helsevesenet med mye pasientkontakt utsettes for. Men hvor utbredt er covid-19 blant helsearbeidere sammenliknet med andre smittsomme sykdommer?

Side 1 av 49