LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Vitenskapelige artikler og bokkapitler - Scientific articles and book chapters

Comparing mental distress and help-seeking among first-year medical students in Norway: results of two cross-sectional surveys 20 years apart.

14. september 2020
A study by medical student Nora Ruud and co-authors Lise Tevik Løvseth, Karin Isaksson Rø and Reidar Tyssen shows that there has been a significant increase in mental distress among female medical students over the past 20 years, but also a promising increase in help-seeking among those in need of treatment.

Smittsomme sykdommer blant leger

31. august 2020
Covid-19 har aktualisert debatten om hvor stor smitterisiko det er rimelig at leger, sykepleiere og andre medarbeidere i helsevesenet med mye pasientkontakt utsettes for. Men hvor utbredt er covid-19 blant helsearbeidere sammenliknet med andre smittsomme sykdommer?

Ett försök till kompletterande perspektiv på coronaviruset

24. juni 2020
Helt siden starten på covid-19-pandemien har mediene rapportert om utviklingen og de seneste nasjonale anbefalingene. Daglig har vi kunnet ta del i rapportene om antall smittede, sykehusinnleggelser og døde. I en artikkel publisert i spalten Legelivet i Tidsskriftets utgave nr. 8/2020 trekker gjesteforsker og post.doc Fredrik Bååthe ved LEFO frem noen kompletterende perspektiver. "I begynnelsen opplevde vi dette som naturlig, men over tid blir det kanskje stadig mer viktig å sette tallene som rapporteres i perspektiv, uten å minske trusselen", skriver han.

Hvorfor velger leger seg bort fra allmennmedisin? / Why are doctors opting out of general practice?

01. april 2020
The article (Birkeli CN, Rosta J, Aasland OG, Isaksson Rø K, Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 442-6) is published in both Norwegian and English version.

Medisinstudentenes holdninger og forventninger til fremtidige arbeidsvilkår / Medical students´ attitudes and expectations for future working conditions

21. november 2019
The article – Fimland SK, Kjenås AS, Isaksson Rø K, Schaufel MA. Medisinstudentenes holdninger og forventninger til fremtidige arbeidsvilkår. Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1660-4 – is published in both Norwegian and English full text version.

Prioriteringsveiledere i spesialisthelsetjenesten – rettslige og medisinskfaglige ansvarliggjøringsmekanismer? / Priority Guidelines in Specialist Health Service – Legal and Medical-Professional Accounability Mechanisms?

13. november 2019
Aase-Kvåle I, Magnussen A-M, Nilssen E. Tidsskrift for velferdsforskning 2019; 22 (3): 213-27. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2019-03-03

Changes in job satisfaction among doctors in Norway from 2010 to 2017: a study based on repeated surveys

19. september 2019
A study by LEFO´s senior researcher Judith Rosta, Olaf Gjerløw Aasland and Magne Nylenna, shows that job satisfaction among Norwegian doctors has decreased, though still at a relatively high level. The decrease was significant for both GPs and hospital doctors. Private practice specialists were the most satisfied.

Do you recommend cancer screening to your patients? A cross-sectional study of Norwegian doctors

19. september 2019
A study by LEFO´s senior researcher Berit Bringedal, Atle Fretheim, Stein Nilsen and Karin Isaksson Rø shows that a large majority of doctors claimed that they recommended cancer screening in accordance with national guidelines: - Among doctors recommending screening contrary to the guidelines, GPs did so to a lesser degree than other specialties, they conclude.

Jobb-hjem-balanse i to kohorter av norske leger / Work-home balance in two cohorts of Norwegian doctors

27. juni 2019
Senere utdannede leger opplevde mindre jobb–hjem-stress ti år etter studiet enn leger utdannet tidligere / Doctors who graduated later, experienced less work-home interface stress than those who had received their training earlier (Hertzberg TK, Tyssen R, Skirbekk H, Isaksson Rø K. Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 915-20).

Side 1 av 48