Legen – samfunnspoliti eller pasientvenn?

Førde R, Aasland OG. Aftenposten (morgenutgave) 30.11.1995.

Article/comment in Norwegian. Abstract not available. Contact us for more information.

Ingress, kronikk i Aftenposten: Et samfunn får kanskje de legene det fortjener - gjennom de oppgaver som legges på dem, og de forventninger som stilles til dem. Ofte ventes det at de skal løse moralske og juridiske problemer som ligger utenfor deres kompetanse. Leger må bli flinkere til å si nei, mener dagens kronikører, som begge arbeider ved Lægeforeningens forskningsinstitutt.

Artikkelen/kronikken kan leses i fulltekst via A-tekst.