LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1999

Den moderne legerollen: Å gjenopprette balansen mellom hjerne og hjerte

Aasland OG. Omsorg 1999;(1):28-30.
15. september 1999

Article in Norwegian.

Abstract not available on Pubmed.

Sammendrag ikke tilgjengelig på Internett.
 
Contact us for further help.