Den moderne legerollen: Å gjenopprette balansen mellom hjerne og hjerte

Aasland OG. Omsorg 1999;(1):28-30.

Article in Norwegian.

Abstract not available on Pubmed.

Sammendrag ikke tilgjengelig på Internett.
 
Contact us for further help.