LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1999

Self-criticism, dependency and depressive symptoms in a nationwide sample of Norwegian physicians

15. september 1999
Vaglum P, Falkum E. Journal of Affective Disorders 1999;52(1-3):153-9.

Pasientfridom og lege-pasient-forholdet / Patient rights and the physician-patient relationship

15. september 1999
Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 1467-70.

Holdninger til behandling av ekstremt premature barn ved norske føde- og barneavdelinger / Attitudes towards treatment of extremely premature infants in Norwegian obstetric and pediatric departments

15. september 1999
Kvestad E, Lunde K, Markestad TJ, Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 3015-3018.

Physician in conflict: a survey study of individual and work-related characteristics

15. september 1999
Skjørshammer M / Skjorshammer M, Hofoss D. Scand J Caring Sci 1999;13: 211-216.

Tre legegenerasjoner gjennom ett århundre

15. september 1999
Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 4591-4.

Female medical leadership: cross sectional study

15. september 1999
Kværner K / Kvaerner K, Aasland, OG, Botten GS. BMJ 1999; 7176 (1):91-94.

Endring i medisinstudenters karrierepreferanser under første del av studiet / Changes in career plans of medical students during the first half of medical school

15. september 1999
Wiers-Jenssen J, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 2858-64.

Den moderne legerollen: Å gjenopprette balansen mellom hjerne og hjerte

15. september 1999
Aasland OG. Omsorg 1999;(1):28-30.

Internett og lege-pasient-forholdet - fra "takk" til "hvorfor?" / Internet and the physician-patient relationship--from "thank you" to "why"?

15. september 1999
Hjortdahl P, Nylenna M, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 4339-41.

Side 1 av 3