Humanisme på skråplanet

Aasland OG. Dagbladet 4.3.1999.

Article in Norwegian.

Comment - abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.

Kronikken kan leses i fulltekst via denne lenken.

Inngangsingress:
En legevaktlege kommer på sykebesøk til en enslig mor med en sønn på 20 år. Hun har uhelbredelig kreft og har sterke smerter, han er sprøytenarkoman. Morens høyeste ønske er å få en morfinsprøyte som er så kraftig at hun dør. Sønnens høyeste ønske er å få en tilsvarende sprøyte, så han kan «overleve» en dag til. Hva bør legen gjøre?