Tre legegenerasjoner gjennom ett århundre

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 4591-4.

Article in Norwegian.

Abstract not available on Pubmed.
 
Tidsskriftets årganger fra før 2000 finnes dessverre ikke i fulltekst på Internett. Artikler i sjangeren "Personlige opplevelser" har heller ikke sammendrag .  

Contact us for more information.