Utbrent" - motebegrep med uklart innhold

Falkum E. Aftenposten (morgenutgave) 26.7.1999.

Article in Norwegian.

Comment - abstract not avaliable on Pubmed.

Contact us for more information.

Kronikken er dessverre ikke tilgjengelig i fulltekst på Internett.

Inngangsingress:
Seniorforsker Erik Falkum ved Legeforeningens forskningsinstitutt skriver om det psykiatriske begrepet utbrenthet, lansert i vitenskapen så sent som i 1974.