Kommunikasjon ved organdonasjon

Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 1519-20.

Article in Norwegian.

Artikkelen kan leses i fulltekst hos Tidsskriftet.no.

Abstract not available on Pubmed. Contact us for further help.


Artikkelen ble publisert i i Tidsskrift for Den norske legeforening, seksjonen "Kommentar og debatt", spalten "Rett og urett". Sammendrag:

Ved en kollisjonsulykke på sjøen forulykket datteren til et legeektepar. Hun var bevisstløs da hun ble trukket opp av vannet, og ca. 12 timer etter at hun ble innlagt konkluderte behandlende overlege med at hun sannsynligvis var død. Da cerebral angiografi ble gjennomført og bekreftet datterens død, bestemte foreldrene seg for å gå med på donasjon. Det var imidlertid av stor betydning for dem å få fastslått om dødsårsaken var en direkte følge av kollisjonen eller av den påfølgende drukning - fordi de hadde kommet i tanker om at en raskere reaksjon fra deres side i sistnevnte tilfelle ville kunne ha reddet datteren.
Den initiale og påfølgende håndtering av saken fra mottakende sykehus´ side er behandlet i Rådet for legeetikk med spørsmål om sviktende kommunikasjon med de pårørende i denne vanskelige situasjonen.