Når noe har gått galt - hvilke feil gjøres da?

Førde R / Forde R. Originalartikkel i: Medicinsk årbog 2002. København: Munksgaard, 2001: 11-6.

Article in Norwegian.

Abstract not available on Pubmed. Contact us for further help.

Sammendrag/ingress:

Å feile er menneskelig. I denne artikkelen vil jeg peke på, at hos mange leger overskygges denne erkjennelsen av et urealistisk ideal om profesjonell perfeksjonisme. Dette er en viktig forklaring på sviktende rutiner med å følge opp uheldige hendelser og på hvorfor både pasienter, pårørende og helsepersonell selv blir unødig hardt rammet når noe går galt i medisinsk virksomhet. En bedre håndtering av uheldige hendelser i helsetjenesten må bli en viktig del av kvalitetssikringsarbeidet. I dette inngår en ivaretagelse av de involverte personer.