Utbrenthet - begrepsdimensjoner, mål og forklaringer

Falkum E. I: Roness A; Matthiesen SB, red. Utbrent - krevende jobber - gode liv? Oslo: Fagbokforlaget, 2002: 57-71.

Comment - Abstract not available on Pubmed. 

Contact us for more information.

Kapittel i bok, se presentasjon av boken her.