Ny runde i legekårsundersøkelsen

Røvik J / Rovik J, Tyssen R. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1927.

Article in Norwegian.
Report - Abstract not available on Pubmed. Contact us for more information. 

Artikkelen ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening, seksjonen "Aktuelt i foreningen", og kan leses i fulltekst her

Sammendrag/ingress:
Tiden er nå inne for å gjennomføre fjerde oppfølgingsundersøkelse av de landsomfattende kohortene av medisinstudenter og unge leger i Legekårsundersøkelsen, ti år etter første runde.