Striden om nevrosene. Psykiatriens møte med psykoanalysen

Haave P. I: Benum E, Haave P, Ibsen H, Schiøtz A, Schrumpf E, red. Den mangfoldige velferden. Festskrift til Anne-Lise Seip. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, 2003: 193-212.

Article in Norwegian.

Report - Abstract not available on Pubmed. Contact us for more information.