Helsevesenets prioriteringer

Heiberg A, Førde R / Forde R. Dagbladet 29.1.2004.

Article in Norwegian. Comment - abstract is not available.

Contact us for more information.

Kronikk - kan leses i fulltekst her.

Inngangsingress:
Hittil har prioriteringsdilemmaene blitt løst i de lukkede rom.