2004

13. september 2004

Alkoholpolitisk brønnpissing / Rubbish talk about alcohol politics

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 3180.
13. september 2004

Helsevesenets prioriteringer

Heiberg A, Førde R / Forde R. Dagbladet 29.1.2004.
13. september 2004

The process of suicidal planning among medical doctors: predictors in a longitudinal Norwegian sample

Tyssen R, Hem E, Vaglum P, Grønvold NT / Gronvold NT, Ekeberg O. J Affect Disord. 2004 Jun; 80 (2-3):191-8.
13. september 2004

Har Oslo96-reformen ført til endringer i studenttilfredshet og studieadferd? / Has the Oslo96 reform brought changes in student satisfaction and study behaviour?

Wiers-Jenssen J, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2100-3.
13. september 2004

Help seeking for mental health problems among young physicians: is it the most ill that seeks help? A longitudinal and nationwide study

Tyssen R, Rovik JO, Vaglum P, Gronvold NT, Ekeberg O. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2004 Dec; 39(12):989-93.
13. september 2004

How do nursing students regard their future career? Career preferences in the post-modern society

Rognstad MK, Aasland O, Granum V. Nurse Education Today (2004) 24, 493-500.
13. september 2004

Helping motives in late modern society: values and attitudes among nursing students

Rognstad MK, Nortvedt P, Aasland OG. Nursing Ethics 2004; 11 (3): 227-39.
13. september 2004

Personality traits and drinking to cope as predictors of hazardous drinking among medical students

Kjøbli J / Kjobli J, Tyssen R, Vaglum P, Aasland OG, Gronvold NT, Ekeberg O. J Stud Alcohol. 2004 Sep; 65(5):582-5.
13. september 2004

Suicide rates according to education with a particular focus on physicians in Norway 1960-2000

Hem E, Haldorsen T, Aasland OG, Tyssen R, Vaglum P, Ekeberg Ø. Psycological Medicine, 2004, 34, 1-8.

Side 1 av 3