LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2004

Pasientrettigheter og prioriteringer

Førde R / Forde R, Syse A. Dagens Medisin 25.3.2004.
13. september 2004

Article in Norwegian.
Report - abstract is not available in PubMed. Contact us for more information.
 
Kronikken ble publisert i Dagens Medisin 06/2004 og kan leses i fulltekst her.

Ingress: - Det videre prioriteringsarbeidet kan gå i motsatt retning av det ønskelige; solidaritet med de svakeste, og klinikerne kan bruke mer tid på papirarbeid og mindre til pasientrettet arbeid. I verste fall kan helsepolitikerne tro de har løst et sentralt problem, men i realiteten skapt flere nye, skriver kronikørene.