LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2005

Hva gjør fastleger for å holde seg faglig oppdatert? / What do general practitioners do to keep themselves up to date?

Treweek S, Flottorp S, Fretheim A, Håvelsrud K, Kristoffersen DT, Oxman A, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 304-6.
13. september 2005

Article in Norwegian.

Abstract in PubMed:

BACKGROUND: Continuing education should ensure that a doctor provides effective care based on the best available evidence. But not all continuing education is equally effective. MATERIAL AND METHODS: A questionnaire on continuing education was sent to 1500 general practitioners (GPs) in Norway. The response rate was 58%. RESULTS: GPs spent on average 2.3 hours per week on continuing education. Discharge reports were used daily for continuing education by 75% of GPs and represented 10% of the total time spent on continuing education in a 30-day period. Courses were not used so often but took up a lot of time when attended. Traditional lectures accounted for 80% of course instruction. Learning something new and improving practice were the two most important objectives for participating in continuing education. Around every second GP participated in a small group of colleagues. INTERPRETATION: GPs spend a lot of time on continuing education activities that research has shown to have little or no effect on practice. It is essential that the activities used are evaluated to a much greater extent than what they are now.

Artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening kan leses i fulltekst her.

Sammendrag:
Bakgrunn. Oppdateringsaktiviteter skal sørge for at leger gir effektiv behandling basert på den beste tilgjengelige forskningsbaserte kunnskap. Ikke alle slike aktiviteter er effektive.
Materiale og metode. Et spørreskjema om faglig oppdatering ble sendt til 1 500 fastleger.
Resultater. Svarprosenten var 58. I gjennomsnitt brukte legene 2,3 timer hver uke på oppdateringsaktiviteter. Over 75 % leste epikriser daglig, og dette utgjorde 10 % av den totale tidsbruken på faglig oppdatering i en 30-dagersperiode. Legene var ikke så ofte på kurs, men kursene utgjorde også 10 % av den totale tidsbruken. Tradisjonelle forelesninger utgjorde 80 % av kurstiden. Å lære noe nytt og å forbedre praksis var de to viktigste motivene for å delta i oppdateringsaktiviteter. Omtrent halvparten av legene deltok i en smågruppe.
Fortolkning. Fastleger bruker mye tid på oppdateringsaktiviter som antakelig har liten eller ingen effekt på klinisk praksis. Det er vesentlig at effekten av de forskjellige aktivitetene evalueres på en kritisk måte i langt større grad enn det gjøres i dag.