Alkohol i Danmark sett med norske øyne

Aasland OG. Michael 2006; 3: Suppl 3: 64-71.

Article in Norwegian.

Comment - abstracts are not available from Michael - Publication Series of The Norwegian Medical Society.

Contact us for more information.

Artikkelen/kronikken i publikasjonsserien Michael kan leses i fulltekst her.

Inngangsingress:
For de fleste nordmenn er Danmark og alkohol to sider av samme sak. En tur til Danmark betyr en tur ut i den store verden der alkoholrestriksjonene ikke ligger som en klam hånd over samfunnet, og denne alkoholekskursjonen begynner allerede på danskebåten. I min ungdom opererte vi med uttrykket FFF, Full Før Færder. For de mange som setter pris på en «bajer» eller en «snaps» inngår dette som en selvfølgelighet i turistslagordet «Det er deilig å være norsk - i Danmark».