LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2006

Legerollen - fra pidestall til skammel / Physician´s role - from pedestal to foot-stool

13. september 2011
Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126:61-2.

Alkohol i Danmark sett med norske øyne

13. september 2006
Aasland OG. Michael 2006; 3: Suppl 3: 64-71.

Legers bruk og vurdering av grønn resept / Doctors´ use and assessment of a fee-for-service life-style advice scheme

13. september 2006
Bringedal B, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1036-8.

Gir økt produksjon mer helse? / Does increased productivity result in more health?

13. september 2006
Bringedal B. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1076-7.

Får eldreomsorgen nok ressurser? / Enough resources to the care of the elderly?

13. september 2006
Førde R / Forde R, Pedersen R, Nortvedt P, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126:1913-6.

The Factorial Validity of the Maslach Burnout Inventory-General Survey in Representative Samples of Eight Different Occupational Groups

13. september 2006
Langballe EM, Falkum E, Innstrand ST, Aasland OG. Journal of Career Assessment 2006, Vol. 14, No. 3, 370-84.

Prevalence and determinants of physician bedside rationing: data from Europe

13. september 2006
Hurst SA, Slowther AM, Forde R / Førde R, Pegoraro R, Reiter-Theil S, Perrier A, Garrett-Mayer E, Danis M. J Gen Intern Med. 2006 Nov; 21(11):1138-43. Epub 2006 Jul 7.

Teieplikta må styrkast

13. september 2006
Førde R / Forde R. Aftenposten (morgenutgave) 9.9.2006.

Livsforlengande behandling - ein rett?

13. september 2006
Førde R / Forde R. Aftenposten (morgenutgave) 25.1.2006.

Side 1 av 2