Livsforlengande behandling - ein rett?

Førde R / Forde R. Aftenposten (morgenutgave) 25.1.2006.

Article in Norwegian.

Comment - abstract is not available.

Contact us for more information.

Kronikk i Aftenposten, kan leses i fulltekst her.