Teieplikta må styrkast

Førde R / Forde R. Aftenposten (morgenutgave) 9.9.2006.

Article in Norwegian.

Comment - abstract not available.

Contact us for more information.

Kronikken i Aftenposten kan leses i fulltekst her.

Inngansingress:
HELSEVESENET OG MEDIA. Openheit er viktig, men fødslar, sjukdom og død er noko av det mest private vi har. Teieplikta er der for å verne det skjøre og sårbare. Det er helsepersonell sin etikk som må gjelde - også når vi samarbeider med media.