LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2008

Hva får vi igjen for de obligatoriske kurs i spesialistutdanningen?

Münter Sellevold OF, Stenseth RM, Aadahl P, Bjørngaard M, Dragsund S, Aasland OG. NAForum 2008; nr. 1: 32-7.
13. september 2008

Article in Norwegian.

Abstract not available on Pubmed.

Contact us for more information.

Les artikkelen via nettsiden til Norsk anestesiologisk forening (alle årganger av NAForum fins tilgjengelig i fulltekstversjon, pdf).