2008

13. september 2008

Moral distress among Norwegian doctors

Førde R / Forde R, Aasland OG. Journal of Medical Ethics 2008; 34: 521-5.
13. september 2008

Hva får vi igjen for de obligatoriske kurs i spesialistutdanningen?

Münter Sellevold OF, Stenseth RM, Aadahl P, Bjørngaard M, Dragsund S, Aasland OG. NAForum 2008; nr. 1: 32-7.
13. september 2008

Should ethics consultants help clinicians face scarcity in their practice?

Hurst SA, Reiter-Theil S, Slowther A-M, Pegoraro R, Forde R / Førde R, Danis M. Journal of Medical Ethics 2008;34: 241-6.
13. september 2008

Clinicians´ evaluation of clinical ethics consultations in Norway: a qualitative study

Førde R / Forde R, Pedersen R, Akre V. Med Health Care Philos. 2008; 11(1): 17-25. (Epub 2007 Oct 2)
13. september 2008

Positive and negative work-family interaction and burnout: A longitudinal study of reciprocal relations

Innstrand ST, Langballe EM, Espnes GA, Falkum E, Aasland OG. Work & Stress 2008; 22 (1): 1-15.
13. september 2008

Tidsskriftets leserundersøkelse 2007 / Readers survey of the Journal of the Norwegian Medical Association 2007

Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1512-4.
13. september 2008

Erfaringer med sykemeldingsordningen / Judgments of a new Norwegian system for sickness absence from work

Bringedal B, Aasland OG. Tidsskrift for velferdsforskning 2008; nr. 2: 96-104.
13. september 2008

Veiene ut av virkeligheten - fra rus til selvmord

Aasland OG. I: Larsen Ø, Alvik A, Hagestad K, Nylenna M, red. Samfunnsmedisin. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008: 213-9.
13. september 2008

Cesarean section: Norwegian women do as obstetricians do - not as obstetricians say

Finsen V, Storeheier AH, Aasland OG. Birth 2008 Jun;35(2):117-20.

Side 1 av 3