Veiene ut av virkeligheten - fra rus til selvmord

Aasland OG. I: Larsen Ø, Alvik A, Hagestad K, Nylenna M, red. Samfunnsmedisin. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008: 213-9.

Article in Norwegian.
Report - Abstract not available on Pubmed.
Contact us for more information.