Organisert legemakt på lånt tid

Haave P. Nytt Norskl tidsskrift 2011; (nr. 3) 28: 252-60.

Per Haaves artikkel "Organisert legemakt på lånt tid" bygger på hans bok I medisinens sentrum. Den norske legeforening og spesialistregimet gjennom hundre år.  Oslo: Unipub forlag, 2011.

Boken ble utgitt med mangeårig redaksjonell bistand av medarbeidere ved LEFO og økonomisk støtte fra Forum for universitetshistorie, Det medisinske fakultet i Oslo, Den norske legeforening, Det faglitterære fond og Institusjonen Fritt Ord. Les mer om boken via lenken over.