LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2011

Turnustjeneste og spesialistutdanning – en nervøs romanse

27. november 2011
Haave P. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1563-7.

Organisert legemakt på lånt tid

27. november 2011
Haave P. Nytt Norskl tidsskrift 2011; (nr. 3) 28: 252-60.

Legesentrert og pasientsentrert klinisk kommunikasjon blant leger utdannet før og etter Oslo 96-reformen

17. november 2011
Vågan A, Aasland O.G. Michael 2011; 8: 317-28.

Social disparities in health and the physician’s role: A call for clarifying the professional ethical code

02. oktober 2011
Bringedal B, Bærøe K, Feiring E. World Medical Journal 2011; no 5: 196-8 (published online October 2011).

Medisinsk avslutning av liv. Er legenes holdninger forskjellige fra befolkningens? / Ending life by medical means. Different attitudes among physicians than in the general population?

15. september 2011
Førde R /Forde R, Aasland OG, Nilsen TH. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 1135-7.

Norske leger og alternativ medisin. Kunnskaper, holdninger og erfaringer / Norwegian physicians and alternative medicine. Knowledge, attitudes and experiences

15. september 2011
Aasland OG, Borchgrevink CF, Fugelli P. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 2464-8.

Lindrende sedering til døende / Palliative sedation to the dying

13. september 2011
Førde R / Forde R, Kongsgård U, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 471-4.

Work Hours and Self rated Health of Hospital Doctors in Norway and Germany. A comparative study on national samples

06. september 2011
Rosta J, Aasland OG. BMC Health Serv Res 2011; 11(1):40. Epub 2011 Feb 21.

Mortality among Norwegian medical doctors 1960-2000

06. september 2011
Aasland OG, Hem E, Haldorsen T, Ekeberg E. BMC Health Serv Res 2011; 11(1): 173. Epub 2011 March 22. Doi: 10.1186/1471-2458-11-173

Side 1 av 3