Turnustjeneste og spesialistutdanning – en nervøs romanse

Haave P. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1563-7.

Artikkelen til Per Haave kan leses i fulltekst her. Den bygger på hans bok  I medisinens sentrum. Den norske legeforening og spesialistregimet gjennom hundre år. Oslo: Unipub forlag, 2011.

Boken ble utgitt med mangeårig redaksjonell bistand av medarbeidere ved LEFO og økonomisk støtte fra Forum for universitetshistorie, Det medisinske fakultet i Oslo, Den norske legeforening, Det faglitterære fond og Institusjonen Fritt Ord. Les mer om boken via lenken over.