LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2012

Alkoholvaner – født sånn eller blitt sånn?

Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 382.
23. februar 2012

Article in Norwegian.

Editorial – abstract not available on Pubmed.

Lederartikkel, inngangsingress:

Sosial læring av gode vaner er ikke enkelt. Særlig vanskelig er det hvis læremestrene ikke mestrer dem.

Les hele artikkelen her