2012

05. desember 2012

Diagnosen påvirkes av sosial status

Bringedal B. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2484.
08. november 2012

Physician suicide – why?

Aasland OG. General Hospital Psychiatry 2012, published online Nov 2. In printed edition: Gen Hosp Psychiatry 2013; 35 (1): 1-2.
27. september 2012

Social and diagnostic inequality in health

Bringedal B, Tufte PA. Scand J Public Health 2012; 40(7): 656-62.
27. september 2012

Animal-Assisted Interventions and Psychiatric Disorders: Knowledge and Attitudes among General Practitioners, Psychiatrists, and Psychologists

Berget B, Grepperud S, Aasland OG, Braastad BO. Society & Animals. Published online 2012 Sep 24. Published online 2012 Sep 24. DOI: 10.1163/15685306-12341244. Printed edition published 2013; 21 (3): 284-93.
11. september 2012

Feil mål gir feilstyring

Det bærer galt avsted i helsevesenet dersom det å gjøre noe, blir viktigere enn hva som gjøres. Telling av liggedøgn eller pasienter sier ingenting om helseeffekten av det som gjøres, skriver kronikkforfatterne Berit Bringedal og Reidun Førde (Dagens Næringsliv, 10.9.2012).
06. september 2012

Changes in Alcohol Drinking Patterns and Their Consequences among Norwegian Doctors from 2000 to 2010: A Longitudinal Study Based on National Samples

Rosta J, Aasland OG. Alcohol Alcohol. Epub 2012 Aug 31. In printed edition: Alcohol Alcohol 2013; 48 (1): 99-106.
06. september 2012

Fastlegers syn på legemiddelassistert rehabilitering / General practitioners’ views on drug-assisted rehabilitation

Waal H, Brekke M, Clausen T, Lindbæk M, Rosta J, Skeie I, Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1861-6.
18. juli 2012

I medisinens sentrum. Den norske legeforening og spesialistregimet gjennom hundre år

Haave P. I medisinens sentrum. Den norske legeforening og spesialistregimet gjennom hundre år. Oslo: Unipub, 2011.
17. juli 2012

20 years of doctor research

Aasland OG. Public Service Review: European Science and Technology 2012; 15: 206-7.

Side 1 av 2