LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2012

Diagnosen påvirkes av sosial status

05. desember 2012
Bringedal B. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2484.

Physician suicide – why?

08. november 2012
Aasland OG. General Hospital Psychiatry 2012, published online Nov 2. In printed edition: Gen Hosp Psychiatry 2013; 35 (1): 1-2.

Social and diagnostic inequality in health

27. september 2012
Bringedal B, Tufte PA. Scand J Public Health 2012; 40(7): 656-62.

Animal-Assisted Interventions and Psychiatric Disorders: Knowledge and Attitudes among General Practitioners, Psychiatrists, and Psychologists

27. september 2012
Berget B, Grepperud S, Aasland OG, Braastad BO. Society & Animals. Published online 2012 Sep 24. Published online 2012 Sep 24. DOI: 10.1163/15685306-12341244. Printed edition published 2013; 21 (3): 284-93.

Feil mål gir feilstyring

11. september 2012
Det bærer galt avsted i helsevesenet dersom det å gjøre noe, blir viktigere enn hva som gjøres. Telling av liggedøgn eller pasienter sier ingenting om helseeffekten av det som gjøres, skriver kronikkforfatterne Berit Bringedal og Reidun Førde (Dagens Næringsliv, 10.9.2012).

Changes in Alcohol Drinking Patterns and Their Consequences among Norwegian Doctors from 2000 to 2010: A Longitudinal Study Based on National Samples

06. september 2012
Rosta J, Aasland OG. Alcohol Alcohol. Epub 2012 Aug 31. In printed edition: Alcohol Alcohol 2013; 48 (1): 99-106.

Fastlegers syn på legemiddelassistert rehabilitering / General practitioners’ views on drug-assisted rehabilitation

06. september 2012
Waal H, Brekke M, Clausen T, Lindbæk M, Rosta J, Skeie I, Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1861-6.

I medisinens sentrum. Den norske legeforening og spesialistregimet gjennom hundre år

18. juli 2012
Haave P. I medisinens sentrum. Den norske legeforening og spesialistregimet gjennom hundre år. Oslo: Unipub, 2011.

20 years of doctor research

17. juli 2012
Aasland OG. Public Service Review: European Science and Technology 2012; 15: 206-7.

Side 1 av 2