LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2014

Hjelper utbrente sykepleiere

– ­Veiledningskurs for utbrente sykepleiere minsket stress og økte arbeidslysten, skriver Randi-Ann Rake Hoffart, Sigrid Holm Larsen og Karin Isaksson Rø (Sykepleien 2014; 102: 46-8).
20. februar 2014

Article in Norwegian.
Abstract is not available on PubMed or in English.
Contact us for more information.

Artikkelen fra Sykepleien nr. 2/2014 er fritt tilgjengelig i fulltekst og kan leses her.

Hovedbudskap: Kollegial veiledning rettet mot stress og utbrenthet øker trivselen og kvalitet på arbeidet blant sykepleiere. Men veiledning gir først og fremst muligheter for bedre selvivaretakelse.
Introduksjon: Stress og utbrenthet hos sykepleiere kan få negative konsekvenser for pasientbehandling, teamarbeid og enkeltindivider. Et veiledningsprogram om stress og utbrenthet ble derfor gjennomført for seks grupper med ansatte ved Drammen sykehus, Vestre Viken HF i 2010. I denne artikkelen vil vi beskrive arbeidsmodellen, presentere deltakernes temaer for veiledning og diskutere gruppeprosessen. Deltakerne rapporterer økt trivsel og kvalitet på det daglige arbeidet etter endt veiledning, framfor alt basert på økt innsikt i egne behov som leder til konkrete endringer i arbeidssammenheng. Dette bidrar til profesjonalisering av arbeidet i form av økt kunnskap, bedre pasientbehandling og økt samarbeid kolleger imellom. Vi tror at flere sykehus og grupper av helsearbeidere kan dra nytte av disse erfaringene.